Pretraživanje

Roštilji 650 ECO

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
PR-01 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40 Plinski roštilj 65PR 40

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

577,00 €
PR-02 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40i Plinski roštilj 65PR 40i

Opis: Glatka grijana ploča X5 CrNi 18-10 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

692,00 €
PR-03 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40R Plinski roštilj 65PR 40R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

663,00 €
PR-04 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40Ri Plinski roštilj 65PR 40Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

796,00 €
PR-05 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60 Plinski roštilj 65PR 60

Opis: Jedna grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

832,00 €
PR-06 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60i Plinski roštilj 65PR 60i

Opis: Glatka grijana ploča X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.185,00 €
PR-07 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60R2 Plinski roštilj 65PR 60R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

874,00 €
PR-08 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 65Ri2 Plinski roštilj 65PR 65Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.244,00 €
PR-09 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60R Plinski roštilj 65PR 60R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

915,00 €
PR-10 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60Ri Plinski roštilj 65PR 60Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.303,00 €
PR-11 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80 Plinski roštilj 65PR 80

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

874,00 €
PR-12 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80i Plinski roštilj 65PR 80i

Opis: Glatka grijana ploča X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.237,00 €
PR-13 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80R2 Plinski roštilj 65PR 80R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

918,00 €
PR-14 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80Ri2 Plinski roštilj 65PR 80Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.298,00 €
PR-15 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80R Plinski roštilj 65PR 80R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

961,00 €
PR-16 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80Ri Plinski roštilj 65PR 80Ri

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.356,00 €
PR-17 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100 Plinski roštilj 65PR 100

Opis: GGlatka grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.219,00 €
PR-18 FMG d.o.o. :  Plinski roštilj 65PR 100i Plinski roštilj 65PR 100i

Opis: Glatka grijana ploča X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.463,00 €
PR-19 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100R2 Plinski roštilj 65PR 100R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.280,00 €
PR-20 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100Ri2 Plinski roštilj 65PR 100Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.536,00 €
PR-21 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100R Plinski roštilj 65PR 100R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.341,00 €
PR-22 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100iR Plinski roštilj 65PR 100iR

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.619,00 €
PR-23 FMG d.o.o. : Plinski roštij 65PR 120 Plinski roštij 65PR 120

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.463,00 €
PR-24 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120i Plinski roštilj 65PR 120i

Opis: Glatka grijana ploča X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.756,00 €
PR-25 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120R2 Plinski roštilj 65PR 120R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.536,00 €
PR-26 FMG d.o.o. : Plinski roštij 65PR 120iR2 Plinski roštij 65PR 120iR2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.602,72 €
PR-27 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120R Plinski roštilj 65PR 120R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.695,00 €
PR-28 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120iR Plinski roštilj 65PR 120iR

Opis: Rebrasta grijana ploča X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.931,00 €
PR29 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 200 Plinski roštilj 65PR 200

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Pet plamenika Snaga: 35,0 kW Tlak: Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: 2,75 kg/h; 3,87 m³/h Dimenzije: 2000x650x390

3.220,00 €
65PRL 100/2 FMG d.o.o. : Plinski roštilj na lavu 65PRL 100/2 Plinski roštilj na lavu 65PRL 100/2

Opis: 1/2 inox rešetka univerzalna, 1/2 inox rešetka za meso Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1.6 kg/h Potrošnja: 1.1 kg/h Dimenzije: 1000x650x380

1.725,00 €
65PRL 80/2 FMG d.o.o. : Plinski rostilj na lavu 65PRL 80/2 Plinski rostilj na lavu 65PRL 80/2

Opis: 1/2 inox resetka univerzalna, 1/2 inox resetka za meso Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1.6 kg/h Potrosnja: 1.1 kg/h Dimenzije: 800x650x380

1.380,00 €
65PRL 150/3 FMG d.o.o. : Plinski rostilj sa plocom i lavom  65PRL 150/3 Plinski rostilj sa plocom i lavom 65PRL 150/3

1/3 ravna ploca, 2/3 lava resetka u dva dijela Tri plamenika Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Snaga: 21 kW Dimenzije : 1500x650x390

2.266,00 €