Pretraživanje

Roštilji 650 ECO

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
PR-01 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 40 Plinski rostilj 65PR 40

Opis: Glatka grijana ploca Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

661,00 €
PR-02 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 40i Plinski rostilj 65PR 40i

Opis: Glatka grijana ploca X5 CrNi 18-10 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

793,00 €
PR-03 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 40R Plinski rostilj 65PR 40R

Opis: Rebrasta grijana ploca Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

760,00 €
PR-04 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 40Ri Plinski rostilj 65PR 40Ri

Opis: Rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,44kg/h, , G20 0,60 m³/h Dimenzije: 400x650x390

913,00 €
PR-05 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 60 Plinski rostilj 65PR 60

Opis: Jedna grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

953,00 €
PR-06 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 60i Plinski rostilj 65PR 60i

Opis: Glatka grijana ploca X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.204,00 €
PR-07 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 60R2 Plinski rostilj 65PR 60R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.002,00 €
PR-08 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 65Ri2 Plinski rostilj 65PR 65Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.426,00 €
PR-09 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 60R Plinski rostilj 65PR 60R

Opis: Rebrasta grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.050,00 €
PR-10 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 60Ri Plinski rostilj 65PR 60Ri

Opis: Rebrasta grijana ploca AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 600x650x390

1.494,00 €
PR-11 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80 Plinski rostilj 65PR 80

Opis: Glatka grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.002,00 €
PR-12 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80i Plinski rostilj 65PR 80i

Opis: Glatka grijana ploca X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.360,00 €
PR-13 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80R2 Plinski rostilj 65PR 80R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.108,00 €
PR-14 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80Ri2 Plinski rostilj 65PR 80Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.489,00 €
PR-15 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80R Plinski rostilj 65PR 80R

Opis: Rebrasta grijana ploca Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.102,00 €
PR-16 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 80Ri Plinski rostilj 65PR 80Ri

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 0,89kg/h, , G20 1,20 m³/h Dimenzije: 800x650x390

1.560,00 €
PR-17 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 100 Plinski rostilj 65PR 100

Opis: GGlatka grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.340,00 €
PR-18 FMG d.o.o. :  Plinski rostilj 65PR 100i Plinski rostilj 65PR 100i

Opis: Glatka grijana ploca X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.609,00 €
PR-19 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 100R2 Plinski rostilj 65PR 100R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.469,00 €
PR-20 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 100Ri2 Plinski rostilj 65PR 100Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.763,00 €
PR-21 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 100R Plinski rostilj 65PR 100R

Opis: Rebrasta grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.475,00 €
PR-22 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 100iR Plinski rostilj 65PR 100iR

Opis: Rebrasta grijana ploca AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1000x650x390

1.780,00 €
PR-23 FMG d.o.o. : Plinski rostij 65PR 120 Plinski rostij 65PR 120

Opis: Glatka grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.679,00 €
PR-24 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 120i Plinski rostilj 65PR 120i

Opis: Glatka grijana ploca X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.931,60 €
PR-25 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 120R2 Plinski rostilj 65PR 120R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.762,99 €
PR-26 FMG d.o.o. : Plinski rostij 65PR 120iR2 Plinski rostij 65PR 120iR2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

2.115,59 €
PR-27 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 120R Plinski rostilj 65PR 120R

Opis: Rebrasta grijana ploca Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

1.945,68 €
PR-28 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 120iR Plinski rostilj 65PR 120iR

Opis: Rebrasta grijana ploca X5 CrNi 18-10 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Dimenzije: 1200x650x390

2.216,28 €
PR29 FMG d.o.o. : Plinski rostilj 65PR 200 Plinski rostilj 65PR 200

Opis: Glatka grijana ploca Fe510D Pet plamenika Snaga: 35,0 kW Tlak: Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrosnja: 2,75 kg/h; 3,87 m³/h Dimenzije: 2000x650x390

3.542,00 €
65PRL 100/2 FMG d.o.o. : Plinski rostilj na lavu 65PRL 100/2 Plinski rostilj na lavu 65PRL 100/2

Opis: 1/2 inox resetka univerzalna, 1/2 inox resetka za meso Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1.6 kg/h Potrosnja: 1.1 kg/h Dimenzije: 1000x650x380

2.090,00 €
65PRL 80/2 FMG d.o.o. : Plinski rostilj na lavu 65PRL 80/2 Plinski rostilj na lavu 65PRL 80/2

Opis: 1/2 inox resetka univerzalna, 1/2 inox resetka za meso Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1.6 kg/h Potrosnja: 1.1 kg/h Dimenzije: 800x650x380

1.900,80 €
65PRL 150/3 FMG d.o.o. : Plinski rostilj sa plocom i lavom  65PRL 150/3 Plinski rostilj sa plocom i lavom 65PRL 150/3

1/3 ravna ploca, 2/3 lava resetka u dva dijela Tri plamenika Tlak: G30 30mbar, G20 20 mbar Potrosnja: G30 1.335 kg/h, , G20 1,80 m³/h Snaga: 21 kW Dimenzije : 1500x650x390

2.266,00 €