Pretraživanje

Roštilji 650 ECO

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
PR-01 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40 Plinski roštilj 65PR 40

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 0.5 kg/h Dimenzije: 400x650x390

501,00 €
PR-02 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40i Plinski roštilj 65PR 40i

Opis: Glatka grijana ploča AISI 304 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 0.5 kg/h Dimenzije: 400x650x390

601,20 €
PR-03 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40R Plinski roštilj 65PR 40R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 0.5 kg/h Dimenzije: 400x650x390

576,15 €
PR-04 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 40Ri Plinski roštilj 65PR 40Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 0.5 kg/h Dimenzije: 400x650x390

692,00 €
PR-05 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60 Plinski roštilj 65PR 60

Opis: Jedna grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x630x390

723,20 €
PR-06 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60i Plinski roštilj 65PR 60i

Opis: Jedna grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x630x390

1.029,66 €
PR-07 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60R2 Plinski roštilj 65PR 60R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x650x390

759,36 €
PR-08 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 65Ri2 Plinski roštilj 65PR 65Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x630x390

1.081,15 €
PR-09 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60R Plinski roštilj 65PR 60R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x630x390

795,52 €
PR-10 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 60Ri Plinski roštilj 65PR 60Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 600x650x390

1.132,63 €
PR-11 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80 Plinski roštilj 65PR 80

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 800x650x390

759,30 €
PR-12 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80i Plinski roštilj 65PR 80i

Opis: Glatka grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 800x650x390

1.075,00 €
PR-13 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80R2 Plinski roštilj 65PR 80R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 800x650x390

859,00 €
PR-14 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80Ri2 Plinski roštilj 65PR 80Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.0 kg/h Dimenzije: 800x650x390

1.128,50 €
PR-15 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80R Plinski roštilj 65PR 80R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 800x650x390

909,00 €
PR-16 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 80Ri Plinski roštilj 65PR 80Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Dva plamenika Snaga: 14 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 800x650x390

1.182,50 €
PR-17 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100 Plinski roštilj 65PR 100

Opis: Glatka grijana ploča Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1000x650x390

1.060,00 €
PR-18 FMG d.o.o. :  Plinski roštilj 65PR 100i Plinski roštilj 65PR 100i

Opis: Glatka grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1000x630x390

1.272,00 €
PR-19 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100R2 Plinski roštilj 65PR 100R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Fe510D Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.2 kg/h Dimenzije: 1000x650x390

1.113,00 €
PR-20 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100Ri2 Plinski roštilj 65PR 100Ri2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1000x650x390

1.335,60 €
PR-21 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100R Plinski roštilj 65PR 100R

Opis: Rebrasta grijana ploča Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1000x650x390

1.166,00 €
PR-22 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 100iR Plinski roštilj 65PR 100iR

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1000x650x390

1.407,12 €
PR-23 FMG d.o.o. : Plinski roštij 65PR 120 Plinski roštij 65PR 120

Opis: Glatka grijana ploča Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.272,00 €
PR-24 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120i Plinski roštilj 65PR 120i

Opis: Glatka grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.526,40 €
PR-25 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120R2 Plinski roštilj 65PR 120R2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.335,60 €
PR-26 FMG d.o.o. : Plinski roštij 65PR 120iR2 Plinski roštij 65PR 120iR2

Opis: 1/2 rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.602,72 €
PR-27 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120R Plinski roštilj 65PR 120R

Opis: Rebrasta grijana ploča Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.474,00 €
PR-28 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 120iR Plinski roštilj 65PR 120iR

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Tri plamenika Snaga: 21kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 1.8 kg/h Dimenzije: 1200x650x390

1.679,00 €
PR29 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 65PR 200 Plinski roštilj 65PR 200

Opis: Ravna grijana ploča Fe Pet plamenika Snaga: 35kW Tlak: Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 2,75 kg/h; 2,67 m³/h Dimenzije: 2000x650x390

2.800,00 €
PRP 40 FMG d.o.o. : Plinski roštilj za plovila PRP 40 Plinski roštilj za plovila PRP 40

Opis: Gradela od Ø 8 mm AISI 304 Jedan plamenik sa 4 cijevi AISI 304 Snaga: 6 kW Tlak: 30-50 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: 0.5 kg/h Dimenzije:400x630x390

750,00 €