Pretraživanje

Etažne pećenjare

Plinska etažna peć PP1

Plinska etažna peć

FMG d.o.o. : Etažne pećenjare : Plinska etažna peć PP1PP1

Plinska restoranska pečnica je izrađena od fino brušenog nehrđajučeg čeličnog lima. Aparat se može priključiti na zemni ili na tekući plin.

Dimenzije pečnice su usklađene sa zahtjevima gastro normi. Dva para vodilica u pečnici omogućuju željeni položaj rešetke ili gastro posude veličine GN 2/1.

Plamenik pečnice se pali pomoću piezzo upaljača. Temperatura pečnice se održava pomoću regulatora temperature.

Plinski priključak i svi bitni dijelovi pečenja pristupačmi su sa prednje strane.

Noge visine 150 mm, omogučuju točno podešavanje visine i horizontalnog položaja aparata.


Model:     PP1

  • Dimenzije (mm)    800x900x570
  • Broj plinskih pečnica dimenzija 540x680x300 mm    1
  • Snaga plamenika pečnice    7 Kw
  • Ukupna priključna snaga    7 kW
  • Tlak plina    LPG 3000 Pa
  •                       NG 2200 Pa
  • Potrošnja:    LPG 0,547 kg/h
  •                       NG 0,770 m³/h

Kataloški Broj:PP1
Cijena bez PDV-a:1.149,00 €

Etažne pećenjare : Ostali proizvodi

Plinska etažna peć PP1

Plinska etažna peć PP1

Plinska etažna peć

Model: PP1 Dimenzije (mm) 800x900x570 Broj plinskih pečnica dimenzija 540x680x300 mm 1 Snaga plamenika pečnice 7 Kw Ukupna priključna snaga 7 kW Tlak plina LPG 3000 Pa NG 2200 Pa Potrošnja: LPG 0,547 kg/h NG 0,770 m³/h

Plinska etažna peć PP3

Plinska etažna peć PP3

Plinska etažna peć

Model: PP3 Dimenzije (mm) 800x900x1510 Broj plinskih pečnica dimenzija 540x680x300 mm 3 Snaga plamenika pečnice 7+7+7 Kw Ukupna priključna snaga 7+7+7 Kw Tlak plina LPG 3000 Pa NG 2200 Pa Potrošnja: LPG 1,641 kg/h NG 2,310 m³/h

Plinska etažna  peć PP2

Plinska etažna peć PP2

Plinska etažna peć

Model: PP2 Dimenzije (mm) 800x900x1040 Broj plinskih pečnica dimenzija 540x680x300 mm 2 Snaga plamenika pečnice 7+7 Kw Ukupna priključna snaga 7+7 Kw Tlak plina LPG 3000 Pa NG 2200 Pa Potrošnja: LPG 1,094 kg/h NG 1,540 m³/h