Pretraživanje

Roštilji 600 SNACK

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
60PR 30 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 30 Plinski roštilj 60PR 30

Opis: Glatka grijana ploča Fe510D Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30: 0.5 kg/h; G20: 0,68 m³/h Dimenzije: 300x600x390

350,00 €
60PR 30I FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 30i Plinski roštilj 60PR 30i

Opis: Glatka grijana ploča AISI304 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošna: G30: 0.5 kg/h; G20: 0,68 m³/h Dimenzije: 300x600x390

395,00 €
60PR 30R FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 30R Plinski roštilj 60PR 30R

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30 1.0 kg/h; G20 1,35 m³/h Dimenzije: 600x600x390

376,00 €
60PR 30Ri FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 30Ri Plinski roštilj 60PR 30Ri

Opis: Rebrasta grijana ploča AISI 304 Jedan plamenik Snaga: 6 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošna: G30: 0.5 kg/h; G20: 0,68 m³/h Dimenzije: 300x600x390

415,00 €
65PR 60 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 60 Plinski roštilj 60PR 60

Opis: Jedna grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30 1.0 kg/h; G20 1,35 m³/h Dimenzije: 600x600x390

450,00 €
60PR 65i FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 60i Plinski roštilj 60PR 60i

Opis: Glatka grijana ploča AISI304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30 1.0 kg/h; G20 1,35 m³/h Dimenzije: 600x600x390

550,00 €
60PR 60R2 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 60R2 Plinski roštilj 60PR 60R2

Opis: Rebrasta grijana ploča Fe510D Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30 1.0 kg/h; G20 1,35 m³/h Dimenzije: 600x600x390

462,00 €
60PR 60Ri2 FMG d.o.o. : Plinski roštilj 60PR 60Ri2 Plinski roštilj 60PR 60Ri2

Opis: Glatka/rebrasta grijana ploča AISI304 Dva plamenika Snaga: 12 kW Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Protok: 1 kg/h Potrošnja: G30 1.0 kg/h; G20 1,35 m³/h Dimenzije: 600x600x390

574,00 €