Pretraživanje

Kolica za pripremu krumpira

Kolica za pripremu krumpira

Pommes bar

FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpiraKolica za pripremu pommesa

Opis.

 1. Plinska friteza sa automatskom regulacijom: 8+8 lt, 14 kW
 2. Plinska grana za 2 boce, regulator pritiska, manometar, sigurnosni ventil
 3. Infra grijalica za posudom za krumpir
 4. Posuda za pranje ruku i za otpadnu vodu
 5. Slavina na senzor
 6. Razvodna kutija sa sklopkom i prekidacima za rasvjetu i grijalicu
 7. LED rasvjeta i osvjetljena reklama
 8. Okretni kotaci sa kocnicom za laksi transport
 9. Inox pult za lakse izdavanje
 10. Krov-vrata na plinsko podizanje
 11. Ladica za pribor

 


FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Pommes bar backPommes bar back
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Pommes bar frontoPommes bar fronto
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Pommes bar fronto3dPommes bar fronto3d
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Pommes bar frontzPommes bar frontz
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Pommes bar sidePommes bar side
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Infra grijalicaInfra grijalica
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Senzor za voduSenzor za vodu
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Plinska rampa za 2 bocePlinska rampa za 2 boce
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : SklopkaSklopka
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : LadicaLadica
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : LED rasvjetaLED rasvjeta
FMG d.o.o. : Kolica za pripremu krumpira : Kolica za pripremu krumpira : Instalacija vodeInstalacija vode
Kataloški Broj:MKP
Cijena bez PDV-a:5.200,00 €