Pretraživanje

GN 2/1 konvektomati

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
U07 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 1205 EP Parnokonvekcijska peć XVC 1205 EP 7.550,00 €
U08 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 1215 EG Parnokonvekcijska peć XVC 1215 EG 8.650,00 €
U05 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 2005 EP Parnokonvekcijska peć XVC 2005 EP 9.100,00 €
U06 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 2015 EG Parnokonvekcijska peć XVC 2015 EG 10.600,00 €
U01 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 4005 EP Parnokonvekcijska peć XVC 4005 EP 16.000,00 €
U03 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 4005 EPL Parnokonvekcijska peć XVC 4005 EPL 16.300,00 €
U02 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 4015 EG Parnokonvekcijska peć XVC 4015 EG 18.500,00 €
U04 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 4015 EGL Parnokonvekcijska peć XVC 4015 EGL 18.800,00 €