Pretraživanje

GN 1/1 konvektomati

Za detaljniji pregled proizvoda kliknite na sliku ili naziv proizvoda
Kat.Br.SlikaNazivCijena bez PDV-a 
U24 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 105 E Parnokonvekcijska peć XVC 105 E 2.600,00 €
U25 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 105 EP Parnokonvekcijska peć XVC 105 EP 3.000,00 €
U20 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 305 E Parnokonvekcijska peć XVC 305 E 3.550,00 €
U22 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 305 EP Parnokonvekcijska peć XVC 305 EP 4.050,00 €
U23 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 315 EG Parnokonvekcijska peć XVC 315 EG 4.850,00 €
U18 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 505 E Parnokonvekcijska peć XVC 505 E 4.650,00 €
U19 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 505 EP Parnokonvekcijska peć XVC 505 EP 5.250,00 €
U19 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 515 EG Parnokonvekcijska peć XVC 515 EG 5.900,00 €
U16 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 705 E Parnokonvekcijska peć XVC 705 E 5.800,00 €
U17 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 705 EP Parnokonvekcijska peć XVC 705 EP 6.800,00 €
U018 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 715 EG Parnokonvekcijska peć XVC 715 EG 7.450,00 €
U08 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 1005 EP Parnokonvekcijska peć XVC 1005 EP 11.500,00 €
U12 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 905 EP Parnokonvekcijska peć XVC 905 EP 9.850,00 €
U14 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 905 EPL Parnokonvekcijska peć XVC 905 EPL 10.150,00 €
U13 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 915 EG Parnokonvekcijska peć XVC 915 EG 11.550,00 €
U15 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC 915 EGL Parnokonvekcijska peć XVC 915 EGL 11.850,00 €
U10 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC XVC 1005 EPL Parnokonvekcijska peć XVC XVC 1005 EPL 11.800,00 €
UO9 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC XVC 1015 EG Parnokonvekcijska peć XVC XVC 1015 EG 13.100,00 €
U11 FMG d.o.o. : Parnokonvekcijska peć XVC XVC XVC 1015 EGL Parnokonvekcijska peć XVC XVC XVC 1015 EGL 13.400,00 €