Pretraživanje

IC ražnjevi za piliće

Inrfracrveni ražanj za piliće IRP 6+5

IRP 6+5

FMG d.o.o. : IC ražnjevi za piliće : Inrfracrveni ražanj za piliće IRP 6+5Inrfracrveni ražanj za piliće IRP 6+5

Opis:

 • Opremljen sa 6 grijalica
 • Opremljen sa 11 osovina ražnja
 • Kapacitet 55-75 pilića
 • Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar
 • Potrošnja: G30 3.75 kg/h; G20 5.30 m³/h
 • Snaga: 48 kW
 • Vrijeme pečenja: 60 min
 • Dostupan na propan/butan ili zemni plin
 • Izrađen iz nehrđajućeg čelika
 • Lagano rukovanje čišćenje i održavanje
 • Brza izmjena dijelova
 • Individualna kontrola svakog plamenika
 • Individualna kontrola svake osovine ražnja
 •     Opremljen sa tepsijom za mast
 •     Staklena vrata sa inox okvirom
 •     Napa sa otvorom za ventilaciju 
 •     Dimenzije:1270x580x1400

Kataloški Broj:IRP-6
Cijena bez PDV-a:7.565,00 €

IC ražnjevi za piliće : Ostali proizvodi

Infracrveni ražanj za piliće IRP 1+1

Infracrveni ražanj za piliće IRP 1+1

IRP 1+1

Opis: Opremljen sa 1 grijalicom Opremljen sa 2 osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Kapacitet 10-12 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 0,80 kg/h; G20 0,63 m³/h Snaga: 8 kW Vrijeme pečenja: 90 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualna kontrola svake osovine ražnja Dimenzije:1270x430x610

Infracrveni ražanj za piliće IRP 2+1

Infracrveni ražanj za piliće IRP 2+1

IRP 2+1

Opis: Opremljen sa 2 grijalice Opremljen sa 3 osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Kapacitet 15-18 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.25 kg/h; G20 1.76 m³/h Snaga: 16 kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualna kontrola svake osovine ražnja Dimenzije:1270x580x610

Infracrveni ražanj za piliće IRP 3+2

Infracrveni ražanj za piliće IRP 3+2

IRP 3+2

Opis: Opremljen sa 3 grijalice Opremljen sa 5 osovina ražnja Kapacitet 25-35 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 1.88 kg/h; G20 2,65 m³/h Snaga: 24kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualnakontrola svake osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Dimenzije:1270x580x900

Infracrveni ražanj za piliće IRP 4+3

Infracrveni ražanj za piliće IRP 4+3

IRP 4+3

Opis: Opremljen sa 4 grijalice Opremljen sa 7 osovina ražnja Kapacitet 35-45 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 2.50 kg/h; G20 3.54 m³/h Snaga: 32kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualnakontrola svake osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Dimenzije:1270x580x1200

Infracrveni ražanj za piliće IRP 5+4

Infracrveni ražanj za piliće IRP 5+4

IRP 5+4

Opis: Opremljen sa 5 grijalica Opremljen sa 9 osovine ražnja Kapacitet 45-60 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 3.12 kg/h; G20 4.42 m³/h Snaga: 40kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualna kontrola svake osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Dimenzije:1270x580x1200

Inrfracrveni ražanj za piliće IRP 6+5

Inrfracrveni ražanj za piliće IRP 6+5

IRP 6+5

Opis: Opremljen sa 6 grijalica Opremljen sa 11 osovina ražnja Kapacitet 55-75 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 3.75 kg/h; G20 5.30 m³/h Snaga: 48 kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualna kontrola svake osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Dimenzije:1270x580x1400

Infracrveni ražanj za piliće IRP 7+6

Infracrveni ražanj za piliće IRP 7+6

IRP 7+6

Opis: Opremljen sa 7 grijalica Opremljen sa 13 osovina ražnja Kapacitet 65-90 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 4.37 kg/h; G20 6.19 m³/h Snaga: 56 kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Individualna kontrola svake osovine ražnja Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Dimenzije: 1270x580x1600

Infracrveni ražanj za piliće IRP 8+7

Infracrveni ražanj za piliće IRP 8+7

IRP 8+7

Opis: Opremljen sa 8 grijalica Opremljen sa 15 osovina ražnja Kapacitet 75-100 pilića Tlak: G30 30 mbar; G20 20 mbar Potrošnja: G30 4.37 kg/h; G20 6.19 m³/h Snaga: 64 kW Vrijeme pečenja: 60 min Dostupan na propan/butan ili zemni plin Izrađen iz nehrđajućeg čelika Lagano rukovanje čišćenje i održavanje Brza izmjena dijelova Individualna kontrola svakog plamenika Opremljen sa tepsijom za mast Staklena vrata sa inox okvirom Napa sa otvorom za ventilaciju Individualna kontrola svake osovine ražnja Dimenzije:1270x580x1800