Pretraživanje

PRESTIGE DIGITAL

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601

FMG d.o.o. : PRESTIGE DIGITAL : Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601
Opis:

Kapacitet:Ø25 cm 5 Pizza
Snag:5 kW/2 NAC 400 V
Unutarnja Dim:620x620x140
Vanjska Dim:1010x810x390
Masa:  85 kg

Kataloški Broj:EDPR 601
Cijena bez PDV-a:1.084,00 €

PRESTIGE DIGITAL : Ostali proizvodi

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 601

Opis: Kapacitet: Ø25 cm 5 Pizza Snaga: 5 kW / 2 NAC 400 V Unutarnja Dim: 620x620x140 Vanjska Dim: 1010x810x390 Masa: 85 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 602

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 602

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 602

Opis: Kapacitet:Ø25 cm 5+5 Pizza Snag: 10 kW/2 NAC 400 V Unutarnja Dim:620x620x140 Vanjska Dim:1010x810x690 Masa: 115 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 701

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 701

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 701

Opis: Kapacitet:Ø30 cm 5 Pizza Snag:6 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:700x700x140 Vanjska Dim:1100x890x390 Masa: 85 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 702

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 702

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 702

Opis: Kapacitet:Ø30 cm 5+5 Pizza Snag:11 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:700x700x140 Vanjska Dim:1100x890x690 Masa: 120kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 901

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 901

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 901

Opis: Kapacitet: Ø25 cm 6 Pizza Snag: 6 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim: 920x620x140 Vanjska Dim: 1320x810x390 Masa: 100 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 902

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 902

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 902

Opis: Kapacitet:Ø25 cm 6+6 Pizza Snag:12 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:920x620x140 Vanjska Dim:1310x810x690 Masa: 138 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 101

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 101

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 101

Opis: Kapacitet: Ø30 cm 6 Pizza Snag: 8 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:1000x700x140 Vanjska Dim:1420x890x390 Masa: 100 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 102

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 102

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 102

Opis: Kapacitet:Ø30 cm 6+6 Pizza Snag:16 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:1000x700x140 Vanjska Dim:1420x890x690 Masa: 170 kg

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 105

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 105

Električna digitalna peć za pizzu EDPR 105

Opis: Kapacitet:Ø30 cm 9 Pizza Snag: 12 kW/3 NAC 400 V Unutarnja Dim:1050x1000x140 Vanjska Dim:1420x1170x390 Masa: 145 kg